Skip to content

Stavíme z Přírody – V souladu s přírodou

Vítejte na stránce Stavíme z přírody

Práci se dřevem a jinými přírodními materiály miluji již od mládí. Můj dědeček pracoval v Dřevoně a tak i doma často pracoval se dřevem. Dědeček předal mnoho poznatků jak mě tak i mému tatínkovi. Z počátku jsem se věnoval převážně řezbářské práci a postupem času jsem se naučil i truhlařině a tesařině. Není mi ale cizí používat i další materiály jako je kámen, sláma, cihly, ocel nebo beton.

Pokud to je ekonomicky možné tak se snažím chovat co nejvíce ekologicky. Vždy mě zajímaly nové a alternativní směry s ohledem na životní prostředí. Jeden z mých snů je postavit si domeček na stromě a žít soběstačným životem.

Proto jsem se od drobnějších výrobků z přírodních materiálů začal více věnovat stavitelství.
Spolupracuji s partou šikovných řemeslníků a tak už si poradíme ze vším potřebným ke stavbě. Máme za sebou řadu realizací drobných i větších staveb včetně instalací, montáží zařízení a třeba i nábytku.

Velký důraz kladu na funkčnost a detail. Moc rád také do stavby zapojuji také samotné investory aby sami přidali ruku k dílu, více se se stavbou propojili a také ušetřili nějaké peníze.

Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý
Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý