Skip to content

Domy ze slaměných panelů

Domy ze slaměných panelů

Od roku 2020 jsem navázal spolupráci s firmou SLAM-PA při realizaci staveb ze slaměných panelů.

Produkty a cena
Vývoj slaměných panelů a cíl firmy
Naším cílem je nabízet kvalitní, efektivní, rychlý a ekologicky udržitelný systém hrubé stavby obvodových nosných konstrukcí s použitím našich slaměných panelů na obvodové stěny. Statické parametry našich panelů jsou plně vyhovující pro standardní stavy zatížení domu. Je běžné navrhnout dům například s pultovou střechou, větší okenní otvory nebo dvě obytná patra. Uvědomujeme si, že cesta prefabrikace a následné realizace slaměných domů z našich slaměných panelů je pouze jednou z možností, jak stavět domy s použitím slámy. Není jediná, ale nám se líbí.

První slaměné panely jsme začali vyvíjet a testovat už v roce 2012, technologii výroby neustále zdokonalujeme a inovujeme. V současné době probíhá výroba ve vlastním objektu v Sudoměřicích u Tábora. Sortiment panelů se ustálil na 3 základních typech:

slaměný stěnový panel bez i s prostorovou výztuží – typický panel
slaměný panel pro překlad nad okny či dveřmi (zvýšená únosnost vodorovného prvku)
slaměný štítový panel se šikmým horním víkem pro sedlové (pultové) střechy
specifické panely (staticky zesílené, kruhová okna) a doplňkové dřevěné statické prvky (kastlíkové překlady)
Cena slaměných panelů
aktuálně nabízíme naše panely pro montáž na rok 2022 za 3.317 Kč/m2​ bez DPH, respektive za 3.815 Kč/m2 (cena včetně DPH 15% pro RD), bohužel jsme museli zdražit konečnou cenu díky razantnímu zdražení vstupních materiálů

cena je počítána z čisté plochy obvodových stěn (bez oken, dveří), obvykle jde u RD o plochu 90-110 m2
v ceně nejsou zahrnuty další dřevěné deskové prvky jako je základový práh z LVL, vodorovné ztužujícího věnce z OSB, záklop ostění otvorů oken z překližky, nebo případně navržené dřevěné překlady se zvýšenými statickými vlastnostmi, tyto další konstrukční prvky tvoří dalších 15-20% k ceně panelů
Bližší specifikace slaměných panelů
ROZMĚRY
šířka: min. 400 mm / max. 1250 mm – typizovaná (optimální) šířka 800 mm
hloubka: standardně 400 mm, nově i 300 mm (malé objekty rekreačního typu)
výška: min. 400 mm / max. 3000 mm​​

TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI
lambda (tepelná vodivost), převzata z literatury, měřeno vodorovně k vláknům …………………………………. 0,056 W/mK
U (součinitel prostupu tepla) – slaměný panel tloušťky 400 mm + omítky ………………………………………… 0,154 W/m2K
U (součinitel prostupu tepla) – slaměný panel tl. 400 mm + dřevovláknitá fasádní izolace tl. 80 mm …………. 0,125 W/m2K

POŽÁRNÍ ODOLNOST
v rámci provedených zkoušek v Evropě i v České Republice (Pavus, 2011) bylo dosaženo na slaměné stěně tl. 400 mm s oboustrannou hliněnou omítkou požární odolnosti REI / REW 120
třída reakce na oheň je B-s1, d0
STATICKÉ PARAMETRY – NOSNOST
dřevěná konstrukce našich panelů mnohonásobně zajišťuje bezpečné přenesení obvyklého zatížení, což bylo ​potvrzeno při destrukčních zkouškách v laboratořích VUT Brno
při statických výpočtech pro dřevěné prvky panelu je únosnost dostatečná pro dvoupodlažní dům, a to bez započítání spolupůsobení výplně panelů, tedy slisované slámy
poměrně snadno lze zvýšit únosnost u extrémně zatížených míst přidáním deskových materiálů na celou výšku panelu​​

DALŠÍ NÁKLADY A PLATBY
k výsledné ceně je nutno přičíst zpracování kladečského schématu panelů pro konkrétní projekt, tedy převzetí projektu domu či uvažované dispozice a následné „rozpanelování“ předaného podkladu (studie), cena je fixní a to 9.000 Kč / projekt
součástí konstrukce slaměných obvodových stěn jsou doplňkové dřevěné prvky (LVL základový práh, záklop ostění okenních otvorů z překližky, věnce z OSB desek, staticky únosnější kastlíkové překlady), které navýší cenu za dodávku slaměných panelů o 15-20%
cena neobsahuje přepravu panelů, doprava je řešena individuálně
Důvody pro stavbu z dřevoslaměných nosných panelů (DNP)
Rychlá a snadná montáž
Montáž panelů se provádí vzájemným spojením konstrukčními vruty. Kompletní montáž obvodových stěn přízemního domu s obytným podkrovím, včetně vyměření a založení na základové konstrukce nám trvá zhruba jen 4-8 dní. Obvyklá doba dodávky hrubé stavby, včetně zaklopeného krovu, provedení dřevěných stropů a případně i vnějšího dodatečného zateplení dřevovláknem trvá 4 až 6 týdnů.

Zdravé vnitřní klima
Sláma a její vlastnosti se obecně výborně doplňují s hlínou a hliněnými omítkami, včetně kombinace se dřevem. V domě vzniká velmi příjemné klima patrné již při prvním vstupu do domu. Změřeno i doloženo je to vědeckými přístroji i studiemi. Častým topením je mimo jiného i pec či kamna.

Energeticky úsporné nebo pasivní
Stavby z našich panelů jsou energeticky úsporné, při doplnění dřevovláknité izolace na fasádě plní požadavky pro obálku pasivního domu. Při doplnění řízeného větrání lze dům považovat za vhodný pro žádost o dotaci z NZÚ. V základech často využíváme štěrkové pěnosklo, krov je obvykle z dřevěných I-nosníků vhodných pro foukanou tepelnou izolaci. Teplo pro vytápění je z našeho pohledu vhodné řešit akumulačními kamny, u pasivních domů se nevyhneme řízenému větrání.

Zefektivnění managementu výstavby
Realizace stavby může ne zcela kompetentnímu stavebníkovi přinést řadu nepředvídatelných situací. Průběh budování se poté zpomaluje a vyžaduje velké úsilí. My proto našim klientům nabízíme podstatné zjednodušení části stavby rychlou montáži panelů a následným provedení hrubé stavby. Šetříme stavebníkovu energii a kapacitu pro další neméně důležité činnosti, které stavebníka čekají.